Styret og ledelsen

Bilde
Presidium 2020 fra venstre: Kenneth Ruud, Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Øystein Hov.
Presidium 2020 fra venstre: Kenneth Ruud, Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Øystein Hov.

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi 2020:

Presidium

Preses: Hans Petter Graver 
Generalsekretær: Øystein Hov 
Visepreses: Kenneth Ruud | Gunn Elisabeth Birkelund

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Leder: Kenneth Ruud
Nestleder: Reidunn Aalen
Sekretær: Susanne Viefers

Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap
Leder: Gunn Elisabeth Birkelund
Nestleder: Terje Lohndal
Sekretær: Hilde Sandvik

Styremedlemmer

Helge Holden

Unni Olsbye

Tore Rem