Nyheter

Nyhetsarkiv

Ny rapport:

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en rapport fra tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, en sammenslutning av europeisk vitenskapsakademier ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker.

En norsk ekspertgruppe nedsatt av Vitenskapsakademiets Science advice-utvalg har nett nærmere på GMO-regulering i Norge.

Digital konferanse om reiselitteratur 12.-13. november

-Vi tar ikke lenger reisen for gitt. Derfor har koronapandemien gitt en ny aktualitet til temaet reiselitteratur, sier Janicke S Kaasa, som er en av initiativtagerne til konferansen Nordic Travels.  

Seksjonsseminar for kulturfaggruppen

Seminaret er åpent, men det er begrensede plasser. Interesserte kan kontakte arrangør Marit Melhus på epost marit.melhuus@sai.uio.no

Mandag 12. oktober ble Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte arrangert i Speilsalen på ærverdige Grand Hotel. I tillegg til Akademiets trofaste medlemmer var Oslos ordfører, Marianne Borgen, rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, direktør ved Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen og Framkomiteen til stede. Se bildegalleri nederst i denne saken.

Nytt VISTA-senter på NTNU

Det Norske Videnskaps-Akademi og Equinor støtter NTNU med til sammen 25 millioner kroner til et nytt forskningssenter. Senteret skal gi økt kunnskap om havet ved hjelp av undervannsdroner og -roboter.

Nytt VISTA-senter på UiB

Det Norske Videnskaps-Akademi og Equinor gir millionstøtte til etableringen av et nytt VISTA-senter ved Universitetet i Bergen. Senteret skal drive grunnforskning på hvordan innsprøyting av væske kan føre til deformering av undergrunnen.
 

Kavliprisvinnerne og Akademimedlemmene Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier mottar Nobelprisen i kjemi for genredigerinsgverktøyet CRISPR Cas9. Doudna og Charpentier mottok Kavliprisen i 2018 sammen med Virginijus Šikšnys. 

VISTA

Universitetet i Bergen og VISTA  inviterer til lansering av forskningssenteret VISTA Center for modelling of coupled subsurface dynamics.

Hans M. Barstad
Forskningsetisk utvalg inviterer til debattmøte
Valg på medlemsmøtet

Gunn Elisabeth Birkelund:  Nyvalgt generalsekretær i Akademiet

Birkelund tiltrer i januar 2021 og etterfølger Øystein Hov i stillingen. Birkelund er valgt for fire år. Hun er i dag visepreses i Akademiet og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo.

10 years of Nansen Neuroscience Lectures

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honors Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since the 10th of October 2010 the lectures are part of the Academy’s annual Nansen-celebration.

For the 10th celebration held by the Academy, on October the 12th 2020, Ragnhildur Þóra Káradóttir, University of Cambride and Háskóli Íslands (University of Iceland), and Lene Juel Rasmussen, University of Copenhagen, hold their respective lectures on "Myelin plasticity – a mechanism of learning and brain repair" and "Healthy Brain Aging: understand and intervene".