Gudmund Hernes: Forskning og akademisk frihet under økende press

Gudmund Hernes er forsker ved Fafo, og professor II ved Handelshøyskolen BI. Gudmund Hernes (født i 1941 i Trondheim), tok sin doktorgrad i sosiologi ved Johns Hopkins University i 1971. Han ble professor ved Universitetet i Bergen i 1971, og senere ved Universitetet i Oslo. Han har vært stipendiat ved The Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford (1974-75) og gjesteprofessor ved Harvard University i 1986 og 1990.

Gudmund Hernes var Norges utdannings- og forskningsminister 1990-95, og helseminister 1995-97. Fra 1999-2005 var han direktør for UNESCOs institutt for utdanningsplanlegging i Paris, og UNESCOs koordinator for hiv / aids.
Gudmund Hernes har skrevet og redigert flere bøker, rapporter og artikler. Han har også vært redaksjonsmedlem i flere internasjonale tidsskrifter og han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Hernes er en fast bidragsyter og spaltist i flere aviser.